Wat is 'Condition monitoring'?

‘Condition monitoring’ richt zich op de controle van het 24/7 verspaningsproces met sensoren in de spindels. Deze sensoren bewaken de prestaties van de machine en herkennen storingen. Hiermee worden spindel- en/of lagerschade voorkomen.

Wat is industrie 4.0?

‘Industrie 4.0’ richt zich op een verregaande robotisering van de productieomgeving. In de vakpers ook vaak aangeduid als ‘Smart Industries’ of ‘Smart Factories’. Bij het doorvoeren van ‘Industrie 4.0’ worden ICT-technieken – waaronder internet – op een intelligente wijze gekoppeld aan technische productiesystemen. Belangrijke doelstelling is het sneller wisselen van batches en flexibel produceren van kleine seriegroottes. In de automobielproductie bijvoorbeeld wil men middels Industrie 4.0-technieken sneller kunnen wisselen tussen automodellen op dezelfde productielijn.

Wat is lean manufacturing?

Lean manufacturing (vrij vertaald: een ‘slanke productie’) is een managementmethodiek om de klantwaarde te maximaliseren tegen zo min mogelijk verspillingen (qua materiaal, arbeid, ingangscontrole, uitgangscontrole, fouten, maatafwijkingen, etc.). Bij het toepassen van lean manufacturing dalen de kosten en verbetert de toegevoegde waarde voor de klant. Per saldo betekent dit een verbetering van het bedrijfsrendement.

Wat is een nulpuntopspansysteem?

Dit is een spantechniek met grijpsystemen voor meer precisie, processtabiliteit en efficiëntie bij het verspanen. De componenten zijn van gehard roestvrij staal en dus volledig corrosiebestendig.

Moderne systemen kunnen trekkrachten bereiken tot 40.000 N waardoor de stijfheid van de gehele spanoplossing wordt verbeterd. Bovendien zijn er hogere variaties in de spanningsparameters toegestaan. Dit geldt ook voor extreme zijdelingse krachten waarbij het werkstuk niet van positie verandert. Verder kunnen de setup kosten bij toepassing van een 0-puntspansysteem tot circa 90 procent worden verlaagd. Kortom, de machinewisseltijden worden aanzienlijk beperkt.

Moderne 0-puntspansystemen worden vergrendeld met een mechanische veer. Deze functioneren zelfremmend en zijn vormvast, waarbij houdkrachten worden bereikt tot 75.000 N. Met een pneumatische druk van ca. zes bar verkrijgt men toegang tot de modulair opgebouwde 0-puntspansystemen.

Wat zijn lasmallen met RFID-herkenning?

Radiofrequentie-identificatie (kortweg RFID) is een methode voor het registreren en uitwisselen van informatie met een marker (“radio tag”) die aan de lasmal wordt aangebracht. Deze communiceert draadloos met een leesapparaat, een instrument dat deze informatie via RF (= radiofrequenties) registreert. Op deze wijze worden de lasmallen voor nieuwe werkstukken snel en nauwkeurig geïdentificeerd teneinde de machinewisseltijden – ook bij kleine batchgroottes – te beperken. RFID kent vele toepassingen in de industrie, het openbaar vervoer, de retailsector en de gezondheidszorg.

Wat zijn zelfstandige productieteams?

In de literatuur wordt dit veelal aangeduid als ‘zelfsturende teams’. Medewerkers van de productieafdeling zijn zelf verantwoordelijk voor de planning van werkzaamheden, de kwaliteit van het geleverde werk, de uitgangscontrole, etc.. Kernbegrippen zijn de resultaatgerichtheid en het zelfsturende karakter van de collegiale samenwerking op basis van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het resultaat is een platte organisatie en besparing op managementkosten cq. overhead. Zie ook Vacatures.

Wat is ISO 9001:2008?

Dit is het kwaliteitsmanagementsysteem van een bedrijf of organisatie en is primair gericht op het verhogen van de klantentevredenheid. Organisaties die aan deze norm (willen) voldoen, hebben een schriftelijk vastgelegd en geactualiseerd kwaliteitsbeleid. Intern dient dit – op hoofdlijnen – bekend te zijn bij de medewerkers. Naast klantentevredenheid is het voor organisaties belangrijk om met behulp van dit kwaliteitsmanagementsysteem de bedrijfsprocessen te beheersen. Want dikwijls is het gewenst om het ‘in control zijn’ te kunnen aantonen bij de kwalificatie als potentieel leverancier. Het kwaliteitshandboek is tevens een handig hulpmiddel voor het inwerken van nieuwe collega’s. Tijdens periodieke audits wordt het kwaliteitsmanagementsysteem doorgelicht op aspecten als zorg, beheersing en borging.

Wat is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?

Bij het doorvoeren van MVO-beleid neemt de onderneming haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om haar bedrijfsactiviteiten optimaal af te stemmen op menselijke (medewerkers en extern) en milieugerichte effecten. Het MVO-beleid biedt kansen voor nieuwe producten en processen die de samenleving èn de onderneming ten goede komen. Vaak wordt dit aangeduid als ‘People – Planet – Profit’.

Wat is sociale innovatie?

Dit is het streven naar een continue vernieuwing van het arbeidsproces gericht op betere werkprestaties, meer werkplezier en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Voorbeelden zijn plaats- en tijdonafhankelijk werken, doorvoering 24/7 en zelfstandige productieteams.

Wat is buislasertechniek?

Bij het lasersnijden van profiel-, buis- en kokermaterialen heeft de engineer een groot aantal construeermogelijkheden. En dat binnen één opspanning. Een meervoudige bewerking kan worden uitgevoerd, waarbij tevens het profielstaal, buis of koker in elke gewenste vorm kan worden gesneden. Een goed voorbeeld is de pen-gat verbinding: werkstukken worden mooi passend gemaakt met de buislasersnijmachine. De constructie wordt aansluitend eenvoudig in elkaar geklikt om aansluitend af te lassen. Het aanmaken van lasmallen is dan overbodig.

Maar de moderne buislasertechniek biedt meer voordelen:

  • geschikt voor roestvaststaal (RVS) en staal
  • hoge snijsnelheid waardoor tijd en kosten bespaard worden
  • hoge nauwkeurigheid, ook bij het snijden van verstekhoeken – met als resultaat stabiele verbindingen
  • geschikt voor complexe vorm- en gatenpatronen, maar ook eenvoudig afkorten
  • opspanning op één machine; dit bespaart omstel- en gereedschapskosten.
  • Zero defect policy (= fouten vermijden) door het aanbrengen van positioneringsmogelijkheden

Bij gebruikmaking van klikverbindingen wordt het lassen tot een minimum beperkt.

  • Geen materiaalvervormingen zoals bij bijv. zagen, frezen, ponsen en boren
  • Nauwelijks bramen
  • Gravures van logo’s, symbolen en tekst in dezelfde opspanning

Wat is robotlassen?

Lasrobots zijn in staat om voorgeprogrammeerde laswerkzaamheden geheel zelfstandig uit te voeren. De techniek is oorspronkelijk afkomstig uit de automobielindustrie en wordt momenteel op grote schaal ingezet in de metaalbewerkingsindustrie. De lasrobot beschikt over een arm – die over meerdere assen beweegt – met aan het eind een laselektrode. Een lasmal – veelal door de eigen engineering ontwikkeld – zorgt voor de juiste positionering van werkstukken. Dikwijls worden lasrobots gecombineerd met handlingrobots. Deze zijn bedoeld voor het positioneren van werkstukken inclusief de aan- en afvoer. De programmering van las- en handlingrobots vindt offline (buiten de machine) plaats. Het volledige las- en handlingprogramma kan in 3D worden gesimuleerd alvorens te starten in de productie-omgeving. Dit wordt ook wel aangeduid als ‘Check-It-Before’. In het kader van ‘Industrie 4.0’ worden lasrobots, handlingrobots en sensortechnologie verder ontwikkeld tot ‘zelflerende productiesystemen’.

Wat zijn samengestelde bewerkingen?

Bij samengestelde bewerkingen gaat het om de combinatie van productieprocessen als bijvoorbeeld verspanen, lassen en assemblage. Met als resultaat halffabrikaten, modules of eindproducten.

Wat is KanBan?

KanBan past in het ALMI-beleid gericht op lean manufacturing en just-in-time productie en levering (= JIT). Met het KanBan-systeem wordt in de assemblage-afdeling automatisch gesignaleerd als montageonderdelen de minimumvoorraad bereiken. Middels een IT-protocol wordt dan de leverancier geïnformeerd. De historie van KanBan ligt in Japan; bij Toyota is het managementsysteem ontwikkeld om een hoog productieniveau te bereiken. KanBan geldt als systematiek om JIT te realiseren. Verder is het een effectief middel ter ondersteuning van productiesystemen en verbeterprogramma’s, intern en/of in de bedrijfskolom.