Onbemand produceren

Zo heeft ALMI al ruim twintig jaar bewerkingsmachines die 24/7 onbemand produceren. Ook worden al dertig jaar lasrobots ingezet. En recentelijk is geïnvesteerd in:

  • de aanschaf van nieuwe CNC-bewerkingsmachines
  • het herinrichten van de fabriek
  • het inrichten van een meetkamer voorzien van een 3D-meetmachine.

Daarnaast investeert ALMI continue in opleiding van medewerkers. Dit geldt zeker als het gaat om programmering van geavanceerde bewerkingsmachines. ALMI werkt met opspanmallen voorzien van nulpuntspansystemen en een RFID-chip (= Radio Frequency Identification). Mede hierdoor is ALMI in staat goed maar met minder vakkundig personeel hoogwaardige produkten te maken. Daardoor zijn de medewerkers in staat om opspantijden en opstarttijden aanzienlijk te verkorten. Met als grote voordelen:

  • snel en in kleine aantallen onderdelen produceren die aan de specs voldoen
  • klanten kunnen hun eigen voorraden beperken (= kostenvoordeel)
  • klanten kunnen eenvoudig productwijzingen doorvoeren, bijv. als resultaat van een re-engineeringstraject.

ALMI wil deze ervaringen met ‘lean-denken’ binnen de eigen productieomgeving in de toekomst verder ontwikkelen. Door continue engineering, productie en logistiek te optimaliseren is het mogelijk om voorsprong te behouden.

Kortom, in de ALMI-filosofie geldt als definitie voor Smart Machining: integraal lean-management binnen de kernactiviteiten engineering, productie en logistiek. De onderstaande driehoek symboliseert deze doelstellingen van Smart Machining:

Schermafbeelding 2014-08-26 om 22.54.46

Met haar bedrijfsvoering gericht op Smart Machining wenst ALMI in de toekomst een bijdrage te leveren aan Smart Industry. In de vakpers wordt dit ook wel benoemd als Industrie 4.0.

Industrie 4.0

Feitelijk gaat het om een ‘connected industry’ van ketenpartners die vanuit een digitale strategie met elkaar communiceren. Oftewel digitale ondernemingen in digitale ketens. Deze zogenaamde vierde industriële revolutie is momenteel al in volle gang. De Hannover Messe besteedt hier jaarlijks volop aandacht aan. De maakindustrie gaat veranderen door de nieuwe mogelijkheden die ICT en internet bieden. ALMI wil hierop inspelen om de concurrentiekracht binnen de bedrijfskolom te waarborgen.

Status
De ontwikkeling van Industrie 4.0 wordt gedreven door de verregaande digitalisering en het ‘connecten’ van producten, machines en mensen. Voor ALMI en haar relaties in de bedrijfskolom openen zich hiermee nieuwe wegen voor samenwerking binnen engineering, productie en distributie.
Zodra er sprake is van standaardisatie en openheid in de onderlinge connectiviteit, kunnen er structurele veranderingen in het proces van ontwerpen, fabriceren en distribueren worden doorgevoerd. ALMI ziet deze kansen en wenst hierop in te spelen met de partners in de waardeketen.

Manufacturing as a Service – MaaS
Dit is het automatische verlengstuk van het doorvoeren van Industrie 4.0 cq. een Smart Industry – beleid. ALMI wenst hiermee toegevoegde waarde te kunnen leveren aan haar relaties door real-time te communiceren over de beschikbare engineerings- en productiecapaciteit. Een belangrijke randvoorwaarde is een langdurige klantrelatie op basis van onderling vertrouwen en openheid. En natuurlijk een bedrijfscultuur die aansluit op het vergroten van de concurrentiekracht door samen steeds ‘leaner’ te worden.

Samenvattend wenst ALMI optimaal te anticiperen op de kansen van deze industriële digitale revolutie.

 

Artikel Oost NV  ALMI en Smart Industry

Je kunt beter 10 keer goed om je heen kijken dan 1 keer doen.”

ALMI uit Vriezenveen onderscheidt zich al sinds 1991 met het concept Smart Machining. Slimme machines en slimme productieprocessen vormen de basis voor succesvol, efficiënt, flexibel en altijd hoogwaardig produceren. “Innovatie is bij ons traditie”, stelt directeur Frank Landhuis. “Smart Technology is daarbij onmisbaar gereedschap.”

 In welk tak van sport is ALMI actief?

“ALMI, dor mijn grootvader gestart in 1946, opereert in een nichemarkt. We zijn internationaal actief met een breed assortiment steenknippers, pijpuitslijpers en pijpuitklinkers. Deze hoogwaardige producten verkopen we wereldwijd via een omvangrijk dealernetwerk. Onze kracht is dat we goed zijn in het snel en flexibel produceren en bewerken van zowel grote als kleine aantallen. Daarmee lopen we voorop en kunnen we de concurrentie met lage-lonen-landen heel goed aan.”

 Wat betekent Smart Industry voor jou?

“Smart Industry noemen we bij ons in feite Smart Machining. Omdat wij vinden dat je met slimme machines echt slim en concurrerend kunt produceren. Al sinds 1946 lopen wij voorop met het toepassen van innovatieve bewerkingsmachines in innovatieve productieprocessen. De primaire focus ligt daarbij op een constante kwaliteit en procesbeheersing. Die twee zijn bij ons onlosmakelijk met elkaar verbonden.”

Hoe ziet Smart Industry er bij ALMI in de praktijk uit?

“ALMI streeft naar een efficiënte en hoogwaardige productie. Dat kan met robots en met een doordachte logistiek en administratie, maar zeker ook met slimme software zoals ERP en het Kan Ban-systeem dat rechtsreeks in contact staat met onze leveranciers. Alles is er op gericht om snel en flexibel te kunnen produceren. Zo heeft ALMI al ruim twintig jaar bewerkingsmachines die 24/7 onbemand produceren. En gebruiken we al dertig jaar lasrobots. Met minimale omsteltijden van de mallen en kortere opstarttijden kunnen we daarmee batchgroottes vanaf één stuks lassen. De lasrobots dragen bovendien bij aan een constante kwaliteit.”

 

Heb je nog wel medewerkers nodig als je alles automatiseert?

“Bij ALMI mikken we op minder toeleveranciers, minder voorraad, minder papier en meer kwaliteit. Dat kan alleen als je je gehele bedrijfsvoering zo slim mogelijk maakt. Zorg dat je specialist bent in plaats van generalist. En innoveer altijd samen met je mensen. Bij

ALMI investeren we continu in de opleiding van onze medewerkers. We laten hen doen wat ze goed kunnen en ook wat ze uitdagend vinden. Zelfstandigheid en multi-inzetbaarheid van je medewerkers zijn van essentieel als je Smart Industry wilt toepassen binnen je bedrijf.”

Wat kunnen andere bedrijven van jullie leren?

“Ik zie dat veel bedrijven in onze regio nog produceren op de oude leest. Die kunnen de concurrentie met Azië niet meer aan. Door in eigen huis te innoveren bouw je vanzelf weer een voorsprong op. Maar innoveer nooit om het innoveren alleen. Er worden nog te veel innovaties bedacht, die helemaal niet zo slim zijn. Je kunt beter eerst 10 keer goed om je heen kijken voordat je 1 keer iets doet. Je hoeft geen trendsetter te zijn, zolang je maar bijblijft. Voor ALMI werpt die kijk op innovatie al 70 jaar zijn vruchten af. En de kennis die wij hebben, deel ik graag met andere ondernemers.”

 

BOOST geeft een boost aan Smart Industry

Veel bedrijven in Oost-Nederland zijn actief betrokken bij Smart Industry. Zij leveren een krachtige bijdrage aan de verdere ontwikkeling en realisatie van BOOST, de regionale actieagenda voor Smart Industry in Oost-Nederland. Vijf actieve ondernemers vormen de kopgroep van BOOST. Zij zijn een kennis- en inspiratiebron voor andere ondernemers op het gebied van Smart Industry. Frank Landhuis van ALMI is een van onze koplopers.